Milla Persson, präst
Markus Melin, organist
Robin Spurrier, kantor
Anton Dahlgren, musikpedagog
Anders Ellman, kornett