Milla Persson, präst
Lovisa Oscarson, pedagog
Anton Dahlgren, pedagog
Markus Melin, organist

Sändning av nya ledare.