En tankeväckande föreläsning om barns självkänsla och vuxnas ledarskap.
Kvällens föreläsare är:
Jenny Olofsson, barnsjuksköterska
Linda Michelin, samtalsterapeut
Båda är gruppledare för Aktivt Föräldraskaps kurser.

Fika i pausen, till självkostnadspris.
Kaffe/te – smörgås med vegetariskt pålägg.