Denna söndag finns representanter för samtliga lokala nomineringsgrupper på plats vid kyrkkaffena efter gudstjänsterna som firas 11.00 i båda våra kyrkor. Välkommen att ta del av mer information, prata med reprenstanterna, ställa frågor och få svar!