En föreläsning av psykolog Jenny Klefbom.
Att vara tonårsförälder kretsar väldigt mycket kring att hitta balansen. Mellan kontroll och övervakning å ena sidan – och tonåringens rätt till integritet å den andra. Mellan gränssättning – och frihet och eget ansvarstagande. Mellan oro – och tillförsikt inför framtiden. Det är inte bara tonåringarna som åker känslomässig bergochdalbana, utan ofta även deras föräldrar. Jenny Klefbom ger många konkreta råd om hur man kan förbättra relationerna och mildra konflikterna. Och om hur man själv kan behålla sitt lugn även om det blåser upp till storm hemma.