Palmsöndagen. Cecilia Thunberg, Maria Sterner, Peter Gunnarsson m. fl. /Fruängskören.

Våra volontärer arbetar med och i gudstjänsten. Vid kyrkkaffet gemensam sång samt auktion på hembakat bröd. Bra priser på bokbordet samt loppis – allt för finalen på fasteinsamlingen!