Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Döden & det eviga livet längst fram i Brännkyrka kyrka. Det här är vårens första tillfälle, övriga tillfällen är 18 mars och 22 april.