Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Frälsningen längst fram i Brännkyrka kyrka. Det här är vårens tredje och sista tillfälle, övriga tillfällen är 4 mars och 18 mars.