Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Tro och tvivel – kan tro finnas utan tvivel? längst fram i Brännkyrka kyrka. Det här är höstens första tillfälle, det andra och sista tillfället är 7 oktober.