Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Bön, att be längst fram i Brännkyrka kyrka. Det här är vårens andra tillfälle, övriga tillfällen är 4 mars och 22 april.