Med stillheten och bönen som främsta verktyg bjuder vi in dig som är nyfiken på trons väg. Välkommen till en stilla kväll som är en enkel och förutsättningslös miniretreat i Brännkyrka kyrka.

Längs olika stationer vandrar du tillsammans med följeslagare och får möjlighet att stanna upp, hämta andan och reflektera över viktiga saker i livet. Vi utlovar inga färdiga svar. Inga avgifter och inga förkunskaper är nödvändiga. Kom som du är.

Medverkande: Lovisa Oscarson, pedagog, Tore Skytén, präst, Henrik Dahlsson och Ann Sjöblom, medvandrare i katekumenatgruppen

Pågår 18.00-20.00. Kaffe/te samt smörgås kommer att serveras under kvällen. Ingen anmälan behövs!

Välkommen!