Heliga trefaldighets dag. Anna Geijer Lindgren, Maria Sterner m. fl.

Avtackning av Anna Geijer Lindgren och Maria Sterner.