9:e söndagen efter trefaldighetGoda förvaltare
Milla Persson, präst
Helena Holmlund, organist