Cecilia de Mendonça, präst
Ingemar Cederlund, församlingspedagog
Klara Wising, organist
Sommarfika efter gudstjänsten.