Vi förbereder firandet av Vårfrukyrkans 10-årsdag! Namnet Vårfrukyrkan syftar på jungfru Maria och vi skapar i text, bild och form våra egna bilder av Maria och hennes systrar i världen idag. Alla åldrar är välkomna.

Ingen avgift, lunch 30 :-

Anmälan: Ann-Christine Janson, 08-447 11 30, ann-christine.janson@svenskakyrkan.se