Kom och sjung adventstidens mest älskade sånger med Vårfrukören, Brännkyrka Gospel, barnkören Tonfiskarna, Markus Melin, Robin Spurrier, Serny Lilja och Emelie Spjut, präst

Fri entré, kollekt