Välkommen till en enkel kvällsgudstjänst. Präst är Ann-Christine Janson och Cecilia Q Öhrwall står för musiken. Efteråt finns det fika för den som vill.