Välkommen till en enkel kvällsgudstjänst. Präst är Ann-Christine Janson, Sandra Vallin står för sång. Dessutom medverkar kantor Robin Spurrier. Efteråt finns det fika för den som vill.