Ann-Christine Janson, musik av ”Lite men rätt” – Cecilia Öhrwall, sång, Ylva Nilsson, cello och Esbjörn Öhrwall, gitarr