Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Tore Skytén, präst
Robin Spurrier, kantor
Åsa Maj Jonzon, sång