Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Tore Skytén, präst
Robin Spurrier, kantor
Stefan Jämtbäck, musik