Vi läser högt ur Barnens bästa Bibel! Läsningen sänds på vår Facebooksida kl. 10.30 och kl. 16.00. Observera att den av rättighetsskäl inte kan ses i efterhand, så det gäller att passa tiden!