– och livet aldrig blir detsamma.

Livet tar ibland en väg som vi varken vill eller är förberedda på. Förluster har alltid skett och drabbat människan och med dem formas vi.

18.00–18.30 musikmeditation. Vi fortsätter sedan med att samtala med varandra om livets olika skeden över en fika.

Jena-Luc Martin och Éva Szabó Westerlund