Välkommen till Marielunds stiftsgård på Ekerö, där vi pratar om förändringar i livet, om utmaningar och möjligheter.

Det blir en helg med tid för reflektion och samtal kring förändringar i livet, både de valda och de som livet ställer oss inför. En helg med tid för reflektion och samtal.

I samarbete med familjerådgivningen i församlingen.

Plats Marielunds stiftsgård på Ekerö
Transport Med lokaltrafik eller egen bil.
Avgift för logi i enkelrum 1000 kr (i avgiften ingår mat)
Mer information och anmälan Ann-Christine Janson, ann-christine.janson@svenskakyrkan.se, 08-447 11 30

Det finns fortfarande platser kvar, anmäl dig snarast.