Samtal om livet i passionstid 14–16 april
Välkommen till samtal i anslutning till passionsandakterna i Brännkyrka kyrka. 18.00 träffas vi i kyrkkällaren, 19.00 firar vi andakt. Vi följer Lukasevangeliets berättelse om Jesu sista dagar i livet. Välkommen till ett eller flera tillfällen, till samtalen, andakterna eller båda!