Samling vid krubban
(Samtidigt även i Brännkyrka kyrka)
Tore Skytén, präst
Ia Arhusiander, kyrkomusiker
Helena Larsson, pedagog