Vi ser 2016 års kanske mest omtalade svenska film, Sameblod. Elle Marja går på 1930-talet på samisk internatskola med sin lillasyster. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt borta från bybornas blickar, hårda ord och förakt, skolans regler och kolttvång.

Efteråt bjuder vi in till samtal om filmen för den som vill. Fri entré! Läs mer om Film och existens och se höstens program.