Under ledning av prästen David Melin samlas vi kring nio Kärnord som formulerats av teologen och författaren Margareta Melin. Dessa Kärnord har ristats in i nio stora stenar, som finns i naturen runt Stora Sköndal, utmed en cirka två kilometer lång led. Under vandringen vill kärnorden välkomna till meditation, enskild och gemensam.

OBS! Föranmälan krävs, till Katrin Molander på e-post katrin.molander@svenskakyrkan.se senast måndag 5 september.