Välkommen till en enkel pilgrimsvandring med fokus på pilgrimens sju nycklar: Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Vi samlas vid naturreservatsskylten intill gamla Älvsjö IP kl. 13.00 och är ute ungefär två timmar. Vi går 3-4 km blandat på stig och grusväg, till viss del kuperat, och anpassar efter väder och gruppen. Klä dig varmt och ta med enkel fika så fikar vi gemensamt under turen. Skicka en anmälan till staffan.tornqvist@svenskakyrkan.se senast 4 februari.