Med samtal klockan 18 i kyrkkällaren. Katia Lidell, Anna Hirsch, Minna Heimo.

 

Samtal om livet i passionstid

Veckan före påsk kallar vi i kyrkan för Stilla veckan eller passionstiden. Det är en gammal tradition att låta denna tid präglas av stillhet, begrundan och eftertanke. På olika sätt reflekterar vi över våra liv i förhållande till bibelns texter.

Välkommen till samtal i anslutning till passionsandakterna i Brännkyrka kyrka. 18.00 träffas vi i kyrkkällaren, 19.00 firar vi andakt. Vi följer Markusevangeliets passionsberättelse om Jesu sista dagar i livet. Måndagens  samtalstema är ”Svek”.