En möjlighet för alla att få uppleva den Påskvandring många skolklasser deltar i innan påsk.