Välkommen till en konsert uppbyggd kring Lutherkoralen ”Vater unser im Himmelreich”!

Helena Holmlund, orgel, och Robin Spurrier, sång

Fri entré, kollekt

Läs om allt som händer under reformationsjubiléet på brannkyrka.org/luther!