Stilla orgelklanger i fastetid

Ett meditativt program med Markus Melin och Robin Spurrier.
Musik av:
Pärt, J S Bach, Demessieux, med flera.

Andakt med Katrin Molander.