Öppna förskolan flyttar ut, utanför Vårfrukyrkan, pga smittläge och rådande rekommendationer.
Kaffe och sångstund.