Vårfrukören söker fler sopraner och altar.
Kom och testa vid en öppen körrepetition den 9 mars 19-21 i Vårfrukyrkan.
OBS! Provsjungning sker inför nästa ordinarie rep 16 mars.
Körldare: Robin Spurrier