”Ogifta mödrars historia” med historikern Birgit Persson

En kväll om ogifta mödrar, föräldralösa barn, om spädbarnsdödlighet genom historien. Möt bland andra Anna Lindhagen – rösträttskämpe, socialdemokrat och fosterbarnsinspektris, samt den ogifta modern Astrid Lindgren.

Enkelt fika finns att köpa för 30 :– från 18:00.