Så skrev Astrid Lindgren i sina krigsdagböcker 29 april 1945. I bombernas ställe föll aprilregnet samtidigt som beskedet om Tysklands kapitulation nådde Sverige. Ett regn som gav hopp om fruktbarhet och fred. Idag faller nya bomber över jorden och människor längtar återigen efter fridens och fredens regn. Ska vi våga hoppas? Texter ur diktantologin ”Om detta sjunger vi inte ensamma” varvas med texter ur Astrid Lindgrens krigsdagböcker. Musik med Orkestersällskapet Snäckan – Cecilia Gagnefjord, fiol, Annika Hansson, gitarr, Eva Hansson, textläsning, sång och sax samt Rebecca Pilgrim, cello.

Enkelt fika finns att köpa för 30 :– från 17:30.