Andra advent

Jean-Luc Martin
Love Bergman, tenor samt stråkensemble med tidstrogna instrument.
Musik av bl a JS Bach.
Minna Heimo