Sedan 13 juni har 14 barn jobbat med en föreställning på vårt musikalkollo, och nu får vi äntligen se den!