Final för församlingens musikalkollo – kör, dans, teater med ungdomar som själva jobbat fram föreställningen samt liveband

Musikalisk ledning: Kalle Sjöholm, musikpedagog

Fri entré • kollekt