Katrin Molander, präst, Eva-Karin Fackel Sandor, präst, Robin Spurrier, kantor, Hans Qviström, vaktmästare