Patrik Ahlberg, flöjt och Nicole Johansson, piano och orgel
Programmet är uppbyggt kring César Franck som är jubilar i år. Publiken får följa med på en resa genom Francks samtida Europa. Musikerna spelar bland annat Schuberts ”Arpeggione” och Francks ”Prélude, fugue och variation. Även musik av Brahms, Fauré och Doppler finns med och slutligen gratulerar vi jubilaren med Pettersson-Bergers ”Gratulation”.