Gershwin med nya glasögon!” Trio Mirsidrü: Fredrik Lindborg saxofon & klarinett, Emeli Jeremias sång & cello, Daniel Tilling piano