Toner av stillhet och rymd
Den stora rörelsen, det vida gränsöverskridandet och den melodiska finstämdheten

Anders Hagberg – saxofon & flöjt
Johannes Landgren – orgel & piano