Robin Spurrier spelar bland annat Francks Fantasia i A (FWV 35), Bachs Fantasia i c-moll (BWV 537) och Stanfords Fantasia i d-moll (Op. 57).

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering. Se hela programmet för Musik i sommarkväll…