Hör operapärlor av Gounod samt ”Havets sånger” – en nykomponerad sångcykel med nordisk klang inspirerad av den klassiska musikens romantiker. Simon Petersson, tenor vid Kungliga Operan, sjunger till pianoackompanjemang av Robert Zelizi.

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering. Se hela programmet för Musik i sommarkväll…