Benjamin Britten (1913-1976) är en av efterkrigstidens främsta klassiska kompositörer, och i duetten Abraham and Isaac tolkar han ett komplicerat bibliskt far- och sonförhållande. Verket utgör stommen när meriterade operasångarna Annika Hudak, alt, och Johan Christensson, tenor, ger en musikalisk helkväll tillsammans med pianisten Stefan Nymark.

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering. Se hela programmet för Musik i sommarkväll…