Svensk folk’appella
Vokalgruppen Kongero har kallats folkmusikens The Real Group, och de bjuder på en mäktig och vidsträckt resa mellan skandinaviska blåtoner och banbrytande harmonier.

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.