Inspiratörer
Duo Långbacka/Bådagård spelar och sjunger musik av enbart kvinnliga kompositörer, kvinnor som gått före och inspirerat. Tidig musik, psalmer och visor samsas med pop och folkmusik, och det blir toner av bland andra Hildegard av Bingen, Joni Mitchell, Lina Sandell och Marie Fredriksson. Se en trailer för konserten!

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.