Underbart är kort
Vokalgruppen Aora sjunger Ramel, Taube och mycket annat med sina röster som enda instrument.

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.